psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım
Psikolojinin ilgi alanına giren herşey, Uzman Danışmanlık.
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

antisosya kişilik bozukluğu dikkat öfke serebral simetri

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa -> Psikiyatri Makaleleri
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Ads


Tarih: Sal Oca 23, 2018 2:03 pm    Mesaj konusu: Ads

Başa dön
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 6:34 pm    Mesaj konusu: antisosya kişilik bozukluğu dikkat öfke serebral simetri Alıntıyla Cevap Gönder


Antisosyal Bireylerde Sağ Yarı Uzaya İlişkin Görsel Dikkat
Bozukluğuyla Öfkenin İlişkis

ÖZET
Amaç: Antisosyal kişilik bozukluğu (AKB) olan bireylerde işitsel ve görsel dikkat testlerinde sağ hemisfer avantajıyla belirli bir asimetri azalması olduğu gösterilmiştir. Dikkat asimetrisinin klinik belirtilerle ilişkisi
ise açık değildir. Bu çalışmanın amacı AKB olan bireylerde iki yarı uzaya ait görsel dikkatin çeşitli öfke boyutlarıyla ilişkisinin araştırılmasıdır.
Yöntem: Elli iki erkek AKB olgusu ve AKB’si olmayan 34 sağlıklı erkek
gönüllüye görsel uzaysal dikkati sağ ve sol yarı uzaylarda ayrı ayrı değerlendiren Çizgi Bölme Testi’nin bilgisayar formu uygulanmıştır. Ayrıca,
her iki grup, öfkenin çeşitli boyutlarının derecesi bakımından Çok Boyutlu Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ) ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: AKB gru [CENSORED] sağ yarı uzaya ilişkin görsel dikkat performansının kontrol grubundan daha düşük olduğu bulunmuştur. AKB
grubu ÇBÖ֒nün tüm boyutlarında kontrol grubundan daha yüksek
puan almıştır. AKB gru [CENSORED] sağ yarı uzaya ilişkin görsel dikkat bozukluğunun öfke belirtilerini ve öfkeye ilişkin düşünceleri yordadığı gözlenmiştir. Kontrol gru [CENSORED] ise dikkat performansıyla öfke boyutları arasında böyle bir ilişki saptanmamıştır.
Sonuç: Bulgularımız AKB’de sol hemisfer odaklı bir nöro-patolojiye ya
da hemisferler arası bir bağlantı kusuruna işaret etmektedir. Antisosyal kişilik bozukluğunda, sağ yarı uzaya ilişkin görsel dikkat bozukluğu,
nöro-patoloji ile öfkenin bedensel ve sürekli bileşenleri arasındaki ilişkiye aracılık ediyor olabilir.
Anahtar Sözcükler: Antisosyal kişilik bozukluğu, dikkat, öfke,
serebral
asimetri
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 6:34 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

SUMMARY
The Relationship of Right Hemi Space Visio-Spatial Attention
Disturbance and Anger in Antisocial Subjects
Objective: Evidence suggests that subjects with antisocial personality
disorder (APD) demonstrate a less asymmetric pattern characterized
by a right hemisphere advantage during auditory and visio-spatial
attention tasks. However the association of attention asymmetry and
symptomatology is not clear. We aimed to examine the relationship of
visio-spatial attention in two hemi spaces and various dimensions of
anger in subjects with APD.
Method: We compared visio-saptial attention performance for the
right and left hemi spaces during a computerized Line Bisection Test
in subjects with APD (N=52) and healthy controls (N=34). We also
applied Multi Dimensional Anger Scale to both groups.
Results: APD subjects made more bisection errors than healthy controls
only in the right hemi space condition and received higher scores than
the control group for all dimensions of anger. The severity of anger
symptoms and thoughts were predicted by the disturbance of the right
hemi space visio-spatial attention in the APD group, whereas no such
association was observed in the control group.
Conclusion: These findings may point out to a left hemisphere
neuropathology or a disturbance in inter-hemispheric transmission.
Right hemi space specific visual attention disturbance may mediate the
relationship of neuropathology and somatic and trait dimensions of
anger in APD.
Key Words: Antisocial personality disorder, attention, anger, cerebral
asymmetry
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 6:36 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

GİRİŞ
Antisosyal Kişilik Bozukluğu (AKB), 15 yaşından beri süregelen, başkalarının haklarını saymama ve başkalarının haklarına
saldırma örüntüsü ve bunlara bağlı gelişen davranışlarla kendini gösteren bir B kümesi kişilik bozukluğudur (Amerikan
Psikiyatri Birliği 2000). Suç işleme davranışıyla AKB arasında
yakın ilişki bulunur. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde
hapishane mahkûmları arasında sıklığının %50–80 arasında
değiştiği gösterilmiştir (Hare 2003). Bu nedenle AKB’nin etiyopatogenezine yönelik araştırmalar bu kişileri suç işlemeye
yönelten mekanizmaları anlamak ve tedavi seçenekleri oluş-
turmak bakımından önem taşır.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile AKB arasında ortak etiyolojik mekanizmalar ve yüksek eş tanı hızı olduğu bilinir (Retz ve Rössler 2009). Buna karşın, antisosyal bireylerde dikkat ve benzeri bilişsel işlevlerde genellikle belirgin bir
bozulma gözlenmez. Cleckley (1976) dışarıdan ve psikometrik incelemelerle normal gibi gözüken bu bireyleri ‘makullük
maskesi takmış’ olarak betimlemiş ve sonraki yıllarda, antisosyal bireylerde özellikle dikkat işlevinde hafif bozulmalar olduğu gösterilmiştir (Hiatt ve ark. 2004). Bu kişilerin dikkat
odağını ikincil ya da periferik uyaranlara kaydırmada güçlük
yaşadığı öne sürülmüş ve buna bağlı olarak dikkatlerini örtük durumda olan ceza düzeneklerine yönlendirmede sorun
yaşıyor olabilecekleri varsayılmıştır (Newman ve ark. 1997,
Newman 1998). Fakat antisosyal davranışla dikkat bozuklu-
ğu arasında bir bağlantı olduğu konusunda teoride fikir birli-
ği olmasına karşın, bu bireylerdeki dikkat bozukluğunun do-
ğasını anlamak için yapılan araştırmalar sistematik olamamış
ve yetersiz kalmıştır (Hiatt ve ark. 2004).
Sağlıklı insan beyninin asimetrik bir yapı gösterdiği Paul
Broca’nın çalışmalarından beri bilinmektedir ve bilişsel iş-
levlerin sağlıklı bir biçimde çalışması ancak böyle bir yapı-
sal özgülleşme ile mümkün olmuştur (Nadeau 2010). İşlevsel
asimetri ve yapısal asimetri birbirinin sonucu ve göstergesidir (Nadeau 2010) ve bu asimetrinin azalması psikopatolojiyle ilişkilendirilmiştir (Oerthel-Knöchel ve Linden 2011). Bu
çalışmada olduğu gibi, hastalık belirtileriyle işlevsel asimetrinin ilişkisinin araştırılması özellikle önemlidir, çünkü böyle
bir ilişki, saptandığı takdirde hastalık belirtilerine neden olan
asıl nöropatolojik yolaklara ışık tutar.
Hare (1998) psikopatinin davranışı denetleyen bilişsel veri iş-
lemede hemisferler arası ve hemisfer içi bir bilgi işleme bozukluğuna bağlı olarak geliştiğini öne sürmüş olsa da, takip
eden yıllarda, antisosyal bireylerde serebral asimetriyi değerlendiren az sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar genellikle el tercihi ve işitsel dikkat asimetrisine odaklanmış ve
bulgular azalmış serebral lateralizasyona işaret etmiştir. Mayer
ve Kosson (2000) antisosyal bireylerde sağ el tercihinde azalma ile kendini gösteren bir serebral asimetri azalması olduğunu göstermiştir. Jutai ve Hare (1983) ise antisosyal b
ireylerde
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 6:37 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

ikili (dikotik) dinleme testinde sıra dışı bir serebral lateralizasyona (sağ hemisfer avantajıyla kendini gösteren bir asimetri kaybına) işaret edecek bulgular saptamıştır. İşitsel dikkatte saptanan bu asimetri kaybının elektrofizyolojik kanıtları da
vardır. Örneğin Kiehl ve arkadaşları (1999) antisosyal deneklerde işitsel P300 genliğinde yine sağ hemisfer avantajı/sol hemisfer işlev bozukluğuna işaret eden asimetri azalması oldu-
ğunu göstermiştir.
Görsel uzaysal dikkat asimetrisine odaklanan araştırma sayısı ise daha azdır. Kosson (1998) antisosyal bireylerden bö-
lünmüş bir görsel alanda hedef uyaranları (harfler ve rakamlar) sınıflamalarını istemiş ve bu bireylerin sol hemisferi aktive eden koşulda (sağ yarı uzayda) daha fazla sınıflama hatası
yaptığını göstermiştir. Bir diğer çalışmada Llanes ve Kosson
(2006) bu sefer harf ve rakam dışında uyaranlar (renkler) kullanarak yine bu bireylerde sol hemisfer aktivasyon bozukluğuna işaret eden bir asimetri azalması olduğunu saptamışlardır.
Yukarıda söz edilen araştırmalarda her ne kadar antisosyal bireylerde dikkat işlevine özgü serebral asimetri azalması oldu-
ğu tutarlı bir biçimde gösterilmiş olsa da, bu asimetri bozukluğunun klinik bakımdan ne anlama geldiği konusunda bilgimiz dâhilinde bir çalışma yapılmamıştır.
AKB’nin DSM-IV tanı ölçütleri saldırgan davranışa odaklı maddelerden oluşur ve aslında bu ölçütler ‘fazla davranış
odaklı’ olmaları nedeniyle eleştirilmiştir (Ogloff 2006). Öfke
ve saldırganlık aynı anlama gelmeyen ama yakından ilişkili
olan kavramlardır (Spielberger ve ark. 1995). Öfke, Biaggio
(1989) tarafından, gerçek ya da var sanılan bir engellenme,
tehdit ya da haksızlık karşısında oluşan, bilişlerle ilgili olan ve
kişiyi rahatsız edici uyarıcıları ortadan kaldırmaya yönelten
güçlü bir duygu olarak tanımlanır. Öfkeyle ilgili tanımlar, bu
duygunun plansız ama hedefe yönelik olduğu yönündedir ve
öfkenin ifade biçimlerinden birisi –belki de en önemlisi- saldırganlık olarak görülmektedir (Balkaya ve Şahin 2003). Öte
yandan, öfke durumunda çevresel uyaranların tehditkâr olarak algılanmasına neden olan sürecin aslında bir dikkat yanlılığı olabileceği pek çok yazar tarafından öne sürülmüştür
(Bushman 2002, Smith ve Waterman 2003). Biz de, antisosyal bireylerde, öfkeyi, tam da bu özellikleri nedeniyle, yani (i)
hedefe yönelik olduğu, (ii) saldırganlıkla ilişkili olduğu ve (iii)
daha önce dikkatle ilişkilendirildiği için görsel dikkatle ilişkisi bakımından değerlendirmeyi uygun bulduk.
Bu çalışma, bilgimize göre, antisosyal bireylerde görsel uzaysal dikkat asimetrisinin öfke ile ilişkisinin sınandığı ilk çalış-
madır. Yukarıda söz edilen önceki araştırmaların ışığında, varsayımımız antisosyal bireylerde görsel uzaysal dikkat asimetrisi olduğu ve bu asimetrinin derecesinin (sağ hemisfer avantajı/sol hemisfer işlev bozukluğunun) öfke derecesi ile ilişkili ol
duğudur.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa -> Psikiyatri Makaleleri Tüm zamanlar GMT + 3 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız

"

Psikoloji ARAMA MOTORU

Loading
Loading
" Review http://psikolojik.forumup.web.tr on alexa.com Sesliduyar toplist ForumMavi Uzman Tavsiye Portalı ALLAH YÜCEDİR kuran meali, türkçe kuran psikolojiktir gecer

:. PsikolojiMedya Sayfaya Giriş .:Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçıoğlu

Abuse - Report Abuse - TOS & Privacy.
Powered by forumup.web.tr forum gratis free, create open your free forum! Created by Hyarbor & Qooqoa - Auto ICRA

Page generation time: 0.282