psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım
Psikolojinin ilgi alanına giren herşey, Uzman Danışmanlık.
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Psikotik Bozukluklarda Mikrokimerizm Etyolojik Bir Faktör mü

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa -> Psikiyatri Makaleleri
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Ads


Tarih: Pts Şub 19, 2018 9:54 pm    Mesaj konusu: Ads

Başa dön
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal Hzr 12, 2012 11:31 pm    Mesaj konusu: Psikotik Bozukluklarda Mikrokimerizm Etyolojik Bir Faktör mü Alıntıyla Cevap Gönder

Psikotik Bozukluklarda Mikrokimerizm
Etyolojik Bir Faktör Olabilir mi?

ÖZET
Bu editöre mektupta, mikrokimerizmin psikotik bozuklukların nedenini açıklayabilecek bir etyolojik faktör olabileceği biçiminde bir hipotez ortaya konmuș ve bu
varsayımı değerlendirmede kullanılabilecek bazı çalıșma önerileri aktarılmıștır.
Anahtar Sözcükler: Mikrokimerizm, Kimerizm, Psikotik Bozukluklar
ABSTRACT
In this letter to the editor, a possible etiologic relationship between
microchimerism and psychotic disorders has been hypothezied and several study
proposals that could be used in the testing of this hypothesis has been suggested.
Keywords: Microchimerism, Chimerism, Psychotic Disorders
(Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar­Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):417–420)
Çevrimiçi adresi/ Available online at:
Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!


Çevrimiçi yayım tarihi  / Online publication date: 18 Mayıs 2010 / May18, 2010
sikotik bozuklukların etiyolojisine yönelik olarak ortaya koyduğum bir
hipotez önerimi derginiz okuyucuları ile paylaşmak istiyorum. Hipotezin temel savı bazı otoimmün hastalıkların etiyolojisinde rol oynadığı
bilinen mikrokimerizmin psikotik hastalıkların özellikle şizofreni ve
postpartum psikozların gelişim sürecinde de bir rol oynayabileceğidir. Bu
konu ile aşağıdaki bilgileri ve savlarımı ilginize sunuyorum.
Bir bireyde, genetik olarak farklı bir bireyden alınmış az miktarda DNA ya
da hücrenin var olma durumuna “mikrokimerizm” denir. Gebelik boyunca
plasenta yoluyla, hematopoetik hücrelerin iki taraflı geçişi olmaktadır. Fetü-
se ait hücrelerin, anne kanına ulaştıkları ve annenin çeşitli dokularına yayıldıkları bilinmektedir. Bu duruma fetüse ait mikrokimerizm denir. Yapılan bir

_________________

Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!

GİRMEK LAZIMDIR..
Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!

Kuran dinlemek isteyenlere...
Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!


Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!


Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!

Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal Hzr 12, 2012 11:32 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

çalışmada erken gebelikte 20cc anne kanında 200’den fazla fötal hücre elde
edilmiş ve 16 gebelikte cinsiyet tayini, trizomi veya dizomi 21 saptanmış-
tır.[1]
Gebelik sürecinde tiroid otoantikorları ve Graves hastalığı, baskılanma
eğiliminde iken; kadınların yüksek bir oranı (%8-10), otoimmün
(Hashimoto’s) tiroidite ya da Graves hastalığına doğumdan 3-12 hafta sonra
yakalanmaktadırlar. Otoimmün hastalıklarla, kronik graft-versus-host reaksiyonu arasındaki bazı klinik benzerlikler, kadınlarda çocuk sahibi olma dö-
nemini takiben otoimmün hastalıkların artmış insidansı ve mikrokimerizmin
anne kanı ya da dokularında uzun dönem varlığını sürdürmesi, otoimmün
hastalıkların patogenezinde mikrokimerizmin rol oynayabileceği hipotezini
ortaya çıkarmıştır.[2,3]
Her ne kadar kan beyin bariyerinin hücre geçişine engel olabileceği dü-
şünülse de bugün henüz bilemediğimiz bazı mekanizmalar yolu ile gebelik
esnasında, anne beyin dokusuna fetus kaynaklı mikrokimerik hücrelerin
migrasyonu mümkün olabilir. Otoimmun tiroiditis vakalarının varlığı biz
klinisyenlere; klinikte karşılaştığımız postpartum psikoz ve post partum
depresyon olgularının; fetusa ait mikrokimerizm sonucu ortaya çı-
kan,otoimmun hastalıklar olabilir mi sorusunu düşündürmelidir.
Bugün için, mikrokimerik hücrelerin beyinde yerleştiğini gösterme ihtimalimiz olmasa da post partum depresyon ve post partum psikoz olgularında antipsikotik tedavilere ilaveten (veya tek başına) otoimmün baskılayıcı
olarak düşük doz kortikosteroidlerin de kullanımının tedavi edici olacağı
düşünülmeli ve araştırılmalıdır.
Psikiyatrik hastalıklar ve mikrokimerizm arasındaki bağlantı üzerine literatürde henüz bilgi yoktur. Ancak ülkemizde yapılan bir çalışmada;
postpartum depresyonun prevalansı %17.5 olarak bulunmuştur.[4] Bu çalışmada anlamlı çıkan bir parametre de birden fazla çocuk sahibi olmaktır.
Yüksek parite ile postpartum depresyon arasında belirgin bir ilişki görülmüştür. Buna göre, önceden çocuğu olan olgularda, doğum sonrası depresyon görülme oranları olmayanlara göre istatiksel olarak anlamlı derecede
yüksektir.[4] Doğum sayısının artışı ile bozukluk riskinin artması, bebekten
anneye kimerik hücre geçme riskinin artması ile ilişkili olabilir.
Meseleye bir de anneden fetüse geçen hücreler açısından da bakmakta
yarar vardır. Teorik olarak düşünecek olursak; hamilelik döneminde,
organogenezisin henüz tamamlanmadığı bir safhada; annenin geçirdiği
virütik hastalıklar sonucu, hastalık etkeni virüsler plesanta bariyerini geçerek
fetus beyin dokusunda tahribat yapabilir. Fetal beyin dokusunun yaydığı
imdat sinyallerine (henüz fetüs kaynaklı immünite gelişmediğinden) anne
vücudu kaynaklı lenfositik (veya kök) hücreler enfeksiyon ile mücadele et-419 PSİKOTİK BOZUKLUKLAR ve MİKROKİMERİZM
•www.cappsy.org•
mek amacıyla fetus beyin dokusuna geçiyor olabilirler. Anne kaynaklı
(mikrokimerik) hücreler, fetal beyin dokusuna ulaşarak virütik enfeksiyonu
tedavi ediyor ve fetusun yaşamasını sağlıyor olabilirler. Ancak bu hücreler
işleri bittikten sonra, anne vücuduna geri dön(e)meyerek beyin dokusunda
yaşamaya devam ediyor ve hatta beynin bir kısmını da oluşturacak düzeyde
diferansiye olabilirler. İşte bu durum şizofreninin mevsimlerle olan ilgisini
izah edebilir. Kış ve ilkbahar aylarında viral infeksiyonların ve şizofren do-
ğumlarının miktarında artış olması teorimi destekleyici mahiyettedir.[5]
İki farklı DNA’nın ürettiği iki kendine özgü nöromediatör varlığı sebebi
ile, ileride şizofreni olacak çocuklar doğumlarından itibaren farklılık gösterebilir, yumuşak nörolojik belirtiler sergileyebilirler. Fetus beyin dokusuna
katılan anne kaynaklı kimerik hücrelerin DNA'ları farklı olacağından ürettikleri nöromediatörler de farklı olacaktır. Çünkü Dünya üzerinde yaşayan
hiçbir insanın ne kokusu ne sesi ne de parmak izi bir diğerine benzemez.
Her bir DNA’nın üretimi kendine özgüdür. Anahtar kilit modelini düşünecek olursak; iki farklı DNA’nın ürettiği anahtarlar (nöromediyatörler) ve
kilitler (reseptörler) farklı, daha açık bir ifade ile sadece kendine özgü olacaktır. Bu nedenle de, bazı anahtarlar açması lazım gelen kilitleri, farklı DNA
ürünü olduğundan açamıyor olacaktır. Organizmanın bu duruma cevabı da
daha çok anahtar üretmek şeklinde olacaktır. Biz klinisyenler olarak pratikte
bu sonucu; artmış dopamin salgısı ve psikotik hastalıklar olarak saptıyor
olabiliriz.[6] Artmış dopamin (nöromediyatör) salgısı teorime göre, bir sebep değil, sonuçtur.
Ayrıca anne kaynaklı kimerik hücrelerin beyin dokusunda varlığı, beynin
nörogelişimsel yapısını da etkileyerek vakti geldiğinde açılması veya kapatılması gereken gen bölgelerini ve dolayısı ile aktivitelerini bozarak
(nöromediyatör ve reseptör uyumsuzluğu nedeni ile) genetik bozukluklara
da yol açıyor olabilir. Kimerik hücreler beynin çeşitli yerlerine dağıldıklarından, yerleştikleri yerlere göre farklı belirti vermeleri olasıdır.. Klinikte bizler
tam da bu sebeple şizofreniyi, pozitif ve negatif belirtilerle seyreden -bir
grup hastalık- olarak tanımlıyoruz.
Anne kaynaklı kimerik hücrelerin serebelluma yerleşmiş olması klinik
pratikte otistik hastalıklar olarak teşhis ediyor olabiliriz. Şizofrenik bozuklu-
ğu olan hastaların beyinlerinin ölüm sonrası kimerik (Farklı DNA yapısına
sahip) hücre veya hücre topluluklarının varlığını değerlendirmek üzere incelenmesi bu varsayımın desteklenmesine yardımcı olacak bir yöntem olabilir.
Yine psikotik hastalıkların çeşitli organlarından alınabilecek doku ya da kan
örneklerinin DNA’larının mikrokimerizm yönünden incelenmesi bu varsayımı
test edecek diğer yöntemler olarak düşünülebilir. Ayrıca hem psikotik has-DEMİRBEK 420
•www.cappsy.org•
talığı olan hem de otoimmün hastalıkları olan vakalar özellikle incelenmesi
gereken vakalar olarak değerlendirilmelidir.
Bu varsayımın değerlendirilmesi ya da test edilmesinin güçlüklerinin farkında olmakla birlikte araştırmacıların psikiyatrik hastalıkların etyolojisinde
mikrokimerizmin olası bir faktör olabileceğini düşünmelerini sağlamak ve
bu yönde çalışmalar yapmaya sevk etmek beni çok mutlu edecektir

_________________

Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!

GİRMEK LAZIMDIR..
Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!

Kuran dinlemek isteyenlere...
Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!


Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!


Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!

Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal Hzr 12, 2012 11:32 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

Kaynaklar
1. Erçal D. Prenatal tanı ve genetik. J Curr Pediatrics 2008; 6:47-50.
2. Göksu AY. Otoimmün tiroid hastalıkları ve fetüse ait mikrokimerizm. Harran Tıp
Fakültesi Dergisi 2004; 1:41-47.
3. Srivatsa B, Srivatsa S, Johnson KL, Samura O, Lee SL, Bianchi DW. Microchimerism of
presumed fetal origin in thyroid specimens from women: a case-control study.
Lancet 2001; 358:2034-2038.
4. Eren Tİ. Postpartum depresyon; prevalansı, ve sosyodemografik risk faktörleri (Uzmanlık Tezi). Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2007.
5. Işıkay CT, Özsan H. Şizofrenide viral ve otoimmün etyoloji: Literatürün gözden
geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 1998; 51:101-106.
6. Önder ME, Küçükad K. Şizofreni ve dopamin. Şizofreni Dizisi 1999; 2:45-57

_________________

Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!

GİRMEK LAZIMDIR..
Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!

Kuran dinlemek isteyenlere...
Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!


Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!


Only registred user can see link on this forum!
Registred or Login on forum!

Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa -> Psikiyatri Makaleleri Tüm zamanlar GMT + 3 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız

"

Psikoloji ARAMA MOTORU

Loading
Loading
" Review http://psikolojik.forumup.web.tr on alexa.com Sesliduyar toplist ForumMavi Uzman Tavsiye Portalı ALLAH YÜCEDİR kuran meali, türkçe kuran psikolojiktir gecer

:. PsikolojiMedya Sayfaya Giriş .:Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçıoğlu

Abuse - Report Abuse - TOS & Privacy.
Powered by forumup.web.tr forum gratis free, create open your free forum! Created by Hyarbor & Qooqoa - Auto ICRA

Page generation time: 0.206